Доставки на растителност

Доставки на едроразмерна растителност, растения които не можете да съберете в колата си или нямате необходимият транспорт, при желание от ваша страна за доставка е необходимо да се свържете с екипа за доставка и да се разберете за дата и час, които ще можем да ви ги доставим телефоните са : 

+359896885919  Георги Божилов

+359896885916  Симеон Божилов

Градински център Божилови е семейна фирма, вече второ поколение. Основана е от нашите родители Михал и Петрана Божилови. Започва дейността си през август 1985г., когато са продадени първите декоративни растения собствено производство. Разбира се, по това време преди промените в Източна Европа не можеше да се регистрира фирма, но беше вече разрешено да се развива частна дейност.