Продажба на растения

Градински център Божилови предлага за продажба многообразие от декоративни растения собствено производство и внос.

Многообразие от декоративни растения

Иглолистни и широколистни дървета

Иглолистни и широколистни храсти

Градински цветя и треви

Рози и овощни дръвчета

Почвени и тревни смески

Градински център Божилови е семейна фирма, вече второ поколение. Основана е от нашите родители Михал и Петрана Божилови. Започва дейността си през август 1985г., когато са продадени първите декоративни растения собствено производство. Разбира се, по това време преди промените в Източна Европа не можеше да се регистрира фирма, но беше вече разрешено да се развива частна дейност.